Dräkt och textil

Folkdräkter, häradsdräkter och bygdedräkter

De flesta människor har minnen som är förknippade med dräkter. För oss handlar de tidiga minnena om skolavslutningar och andra högtider då man såg människor som bar dräkt.

Då och då har vi genom åren blivit påminda om det kulturarv dräkter utgör. Så fick vi frågan om vi kunde vara toasmasters på ett bröllop, då tyckte vi att folkdräkt skulle vara passande klädsel. Vi lånade dräkter vilket resulterade i att vi så småningom ville skaffa oss egna dräkter.

Vi som båda kommer från Mo härad i Småland upptäckte snart att någon mansdräkt aldrig togs fram i vårt härad. Det skapade en nyfikenhet som har lett oss vidare in i folkdräkternas värld.

Nu driver vi hemsidan och Facebooksidan Folkdräktsmarkand.se och arbetar med en inventering och dokumentation av dräkterna i Jönköpings län.

Och ja, nu finns den en mansdräkt för männen ifrån Mo.


Inventering och dokumentation

2016 påbörjade vi, i samarbete med Hemslöjden region Jönköpings län och Dräktrådet i Jönköpings län, ett arbete med att inventera och dokumentera länets häradsdräkter.

I projektet tittade vi på historiska bevarade plagg som finns bl a på musséer och i hembygdsgårdar för att bilda oss en uppfattning dels om hur man klädde sig under slutet på 1700- och första hälften av 1800-talet, dels för att dokumentera det som finns i länets samlingar men också för att se vad som är ursprunget till våra häradsdräkter som vi har idag.

Vi undersökte när, av vem och hur det gick till när häradsdräkterna tog fram under 1900-talet. Vem bestämde och hur påverkade det dräkternas utseende. En tredje viktig del i arbetet är folkrörelsen under 1900-talet. Hur har den påverkat och förändrat dräkterna och dess material. Kurser, studiecirklar och dräktsömnad är en del av kvinnohistorien under 1900-talet.

Under arbetets gång insåg vi flera gånger vikten av att detta arbete görs nu, innan mycket av kunskapen går förlorad. Många intervjuer med människor och då framför allt kvinnor har gett oss ett gediget material att arbeta med. En stor del av arbetet bestod av att fotografera plagg och dräkter för att man utifrån dem sedan kan se hur dräkterna förändrats över tid.